Mục đích sử dụng thông tin khách hàng

Việc thu thập dữ liệu khách hàng trên Website nhavuonngoclam.com gồm các thông tin sau:

+ Tên khách hàng
+ Gmail khách hàng
+ Số điện thoại khách hàng
+ Thông tin đăng nhập của khách (Tên đăng nhập, Mật khẩu)

Đó là tất cả những thông tin cần phải có để duy trì và bảo mật thông tin khách hàng. Đồng thời, việc thu thập thông tin khách hàng giúp website cải thiện được chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.

Thành viên (khi đăng ký tài khoản trên website) phải có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản đăng nhập. Bên cạnh đó, khi quá trình hoạt động trên website mà thành viên để lộ thông tin, thành viên phải có trách nhiệm thông báo ngay cho quản trị website thông qua gmail ngoclamgarden@gmail.com để khắc phục ngay lập tức.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

+ Cung cấp thông tin và kiến thức về chăm sóc cây trồng cho thành viên
+ Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo, phá hủy tài khoản người dùng của thành viên.
+ Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website nhavuonngoclam.com
+ Sử dụng để liên lạc với các thành viên trong trường hợp đặc biệt.
+ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website nhavuonngoclam.com
+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: website nhavuonngoclam.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin của thành viên

+ Website: Nhavuonngoclam.com
+ Địa chỉ: Phố Nguyễn Mậu Tài – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
+ Gmail: ngoclamgarden@gmail.com
+ Số điện thoại: 0968750386

Phương tiện chỉnh sửa và lưu trữ thông tin các nhân

Thành viên sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình trên Website nhavuonngoclam.com để chỉnh sửa các thông tin như: Tên, số điện thoại, địa chỉ,…

Sau khi admin của website nhận được yêu cầu của khách hàng sẽ tiến hành chấp nhận chỉnh sửa và xóa bỏ hay thay thế các thông tin thành viên chỉnh sửa yêu cầu.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân thành viên

Thông tin cá nhân của từng thành viên trên website được bảo mật tuyệt đối theo đúng chính sách bảo mật thông tin của thành viên. Việc thu thập và sử dụng thông tin để cải thiện chất lượng và hỗ trợ khách hàng đều phải được sử đồng ý của thành viên.

Các thông tin của thành viên sẽ không được cung cấp cho các bên thứ 3 nếu chưa được sự cho phép của các thành viên. Đặc biệt, trong trường hợp Website bị tấn công để lộ thông tin của thành viên. Ban quản lý Website phải có trách nhiệm thông báo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành xử lý ngay lập tức.

Ban quản lý của Website nhavuonngoclam.com yêu cầu các thành viên khi thực hiện thanh toán trực tuyến phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như: Họ và tên, Địa chỉ, Email, Điện thoại, Hình thức thanh toán,… và phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý với các thông tin cung cấp ở trên.

Ban quản lý website nhavuonngoclam.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Địa chỉ giải quyết khiếu nại về thông tin cá nhân thành viên

Sau quá trình cung cấp thông tin cá nhân của thành viên. Nếu phát hiện bên thứ 3 sử dụng thông tin do website nhavuonngoclam.com cung cấp, có thể gửi đơn khiếu nại qua gmail: ngoclamgarden@gmail.com

Sau khi xem xét và xác thực thì Nhà Vườn Ngọc Lâm có trách nhiệm thực hiện các biện pháp về kỹ thuật để khắc phục ngay lập tức. Nếu hậu quả để lộ thông tin ảnh hưởng lớn đến thành viên thì Nhà Vườn Ngọc Lâm có trách nhiệm bồi thường cho thành viên.

Thời gian xử lý và giải quyết trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại